Myndighetskrav

– Att äga en fastighet innebär så mycket mer än att bara hyra ut lägenheter och att ha nöjda hyresgäster

Att äga en fastighet innebär så mycket mer än att bara hyra ut lägenheter och att ha nöjda hyresgäster!

Du som fastighetsägare omfattas av ett antal myndighetskrav som Du är ålagd att följa.

Myndigheterna ställer krav på att fastigheterna ska vara säkra och därmed ska åtskilliga anläggningar i fastigheten kontinuerligt besiktigas.

Exempel på myndighetskrav är:

Egenkontroller för fastighetsägare
Du som fastighetsägare har ansvar för att de som bor och vistas i fastigheten har en säker boendemiljö. Egenkontroller innebär att regelbundet kontrollera olika säkerhetsrisker i fastigheten så att inga olyckor kan uppstå.

OVK – Obligatorisk ventilations kontroll
Fastighetens ventilationssystem ska med jämna års intervaller besiktigas och ett ovk-protokoll ska skickas in till kommunen.

SBA – Systematiskt Brandskydds Arbete
Fastighetsägare har skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand i fastigheten. Läs mer på sidan om Brandskyddsarbete >>

Hissar och portar
Med jämna tidsintervall ska hissen kontinuerligt besiktigas för att säkerställa att hissen är i brukbart skick.

Radonmätningar
Kommunen kan ålägga fastigheten att utföra radonmätningar.

Köldmedia
Om fastigheten har köldmedia som överstiger mer än 10 kg måste detta anmälas till kommunens Miljö och Hälsa avdelning.

Vi har kunskap och erfarenhet om de olika myndighetskraven. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare för att myndighetskraven ska bli uppfyllda!

På de myndighetskrav som vi själva inte har behörighet att utföra, har vi ett flertal olika samarbetspartner.

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss