Kundens val för fastighetsförvaltning

Crendo Fastighetsförvaltning AB erbjuder dig många olika tjänster, där vårt övergripande mål är att nå en långsiktig och hållbar relation till dig som fastighetsägare.

fastighetsforvaltning

Förvaltning och myndighetskrav

Vi är din förlängda arm gentemot hyresgästen och det är vi som ser till att både huset och hyresgästerna förvaltas på bästa sätt. Ni får en personlig kontakt..

Fastighetsförvaltning Halmstad

Fastighetsteknik

Vem vill inte ha en fastighet som använder så lite energi som möjligt? Det ligger i allas intresse att tillsammans minska energianvändningen inom el, fjärrvärme..

fastighetsskotsel, lokalstäd, Crendo i Halmstad

Fastighetsskötsel

Det första intrycket av en fastighet är viktigt! Det har vi tagit fasta på och kan erbjuda dig en palett av tjänster för att hålla status på din fastighet i toppskick.

Redovisningskonsult Växjö

Redovisningskonsult Växjö

Genom våra tjänster får du ut mer av redovisningen och kan använda den som ett styrmedel i verksamheten. Vi hjälper dig med hela eller delar av..

Här hittar du oss

Halland

– Halmstad, Falkenberg, Varberg,
Kungsbacka, Laholm, Hylte och Båstad.

Region Öst

–  Linköping, Nyköping och
Norrköping

Region Kronoberg

–  Växjö.

Skåne

–  Helsingborg, Malmö och Lund.

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss

P.g.a. rådande läge är dörren till kontoret låst men kontoret är öppet! se mer under nyhetertryck här