Kundens val för fastighetsförvaltning

Crendo Fastighetsförvaltning AB erbjuder dig många olika tjänster, där vårt övergripande mål är att nå en långsiktig och hållbar relation till dig som fastighetsägare.

fastighetsforvaltning

Förvaltning

Vi är din förlängda arm gentemot hyresgästen och det är vi som ser till att både huset och hyresgästerna förvaltas på bästa sätt. Ni får en personlig kontakt..

Fastighetsförvaltning Halmstad

Energi

Vem vill inte ha en fastighet som använder så lite energi som möjligt? Det ligger i allas intresse att tillsammans minska energianvändningen inom el, fjärrvärme..

fastighetsskotsel, lokalstäd, Crendo i Halmstad

Fastighetsskötsel

Det första intrycket av en fastighet är viktigt! Det har vi tagit fasta på och kan erbjuda dig en palett av tjänster för att hålla status på din fastighet i toppskick.

vitvaruservice

Vitvaruservice

Fungerande vitvaror i lägenheter och tvättstugor är en förutsättning för nöjda hyresgäster. Crendo har en serviceorganisation med erfarna medarbetare …

Detta är Crendo

– vi är en komplett förvaltningsorganisation som funnits på marknaden sedan 2003.

Hos oss kan du få hjälp med allt från enklare uppdrag till totalförvaltning.
Det skall vara enkelt att få bästa service och hjälp, oavsett storlek på uppdraget. Yrkesstoltheten hos oss är stor.

Här hittar du oss

Region Öst

–  Linköping, Nyköping och
Norrköping

Region Kronoberg

–  Växjö.

Region Göteborg

–  Göteborg.

Halland

– Halmstad, Falkenberg, Varberg,
Kungsbacka, Laholm, Hylte och Båstad.

Skåne

–  Helsingborg, Malmö och Lund.

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss

P.g.a. risken för Coronavirus är dörren till kontoret låst men kontoret är öppet! se mer under nyhetertryck här