Energi

– framtidens fastighetsförvaltning står inför stora utmaningar gällande miljö och energifrågor.

Framtidens fastighetsförvaltning står för stora utmaningar gällande miljö och energifrågor.

Att ligga i framkant inom dessa områden besparar både tid och pengar och ger en fastighet ett högre värde

Morgondagens utmaningar är att minska miljöpåverkan samt att effektivisera fastighetens energiförbrukning. Genom att aktivt arbeta med fastighetens långsiktiga underhåll och kontinuerligt sköta fastigheten höjer vi fastighetens värde.

Driften av fastigheten är A och O

Vem vill inte ha en fastighet som använder så lite energi som möjligt? Det ligger i allas intresse att tillsammans minska energianvändningen inom el, fjärrvärme och vatten. Vi kan vara behjälpliga med driftoptimering av Din fastighet. Genom att driftoptimera anläggningen och kontinuerligt följa upp energianvändningen kan vi tillsammans hålla nere driftskostnaderna samt uppnå ett jämt och bra inneklimat.

Crendo har en bred kompetens inom organisationen och utöver de tjänster som vi själva erbjuder, samarbetar vi med lokala entreprenörer för att täcka in helheten

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss