Byggprojekt

– Crendo hjälper dig som fastighetsägare i allt från fastighetsutveckling till mindre byggprojekt.

– Vi arbetar med allt från projektutveckling, projektledning till mindre byggprojekt åt våra kunder.

När du som fastighetsägare skall genomföra ett byggprojekt har Crendo en bred erfarenhet att hjälpa dig i processen – från detaljplaner, projektutveckling, bygglov och genomförande.

Vi utför också mindre ombyggnadsprojekt med egen personal och med lokala samarbetspartners. Det kan röra sig om lägenhetsrenoveringar, byte av kök, hyresgästanpassningar och återställande efter skador.

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss