Fastighetsskötsel & reparationer

– vi på Crendo är behjälpliga från litet till stort i din fastighet.

Utifrån dina behov och önskemål av hjälp skräddarsyr vi ett upplägg för just din fastighet.

Det kan vara allt från att vara behjälpliga med trapphusstädning till att Du vill ha hjälp med totalförvaltning.
När du anlitar oss på Crendo blir en av våra fastighetsskötare ansvarig för fastigheten.

Vår personal utför därefter de vardagliga tillsynerna på fastigheten men även åtgärdar de fel som hyresgästerna anmäler. Att vårda och sköta om sin fastighet vinner alla på i längden!

Förebyggande arbete och tillsyn kan bespara mycket tid och pengar genom att upptäcka ev fel och brister i tid.

All personal inom Crendo har nära samarbeten med varandra för att tillsammans arbeta med fastigheten så att vi uppnår bästa tänkbara fastighetsförvaltning- och skötsel.

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss