Brandskyddsarbete (SBA)

– Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) är ett myndighetskrav

Crendo hjälper dig som kund att utreda nivån/omfattningen på det systematiska arbetet. Efter utredningen upprättas ett brandskyddsdokument som beskriver fastighetens alternativt verksamhetens brandskydd med dess kontrollpunkter vilket ligger till grund för det systematiska brandskyddsarbetet.

Omfattningen på detta arbete beror på fastighetens eller verksamhetens typ. Finns det redan ett brandskyddsdokument används detta. Om fastigheten eller verksamheten ändras är det viktigt att brandskyddsdokumenten uppdateras.

Crendo bedriver det systematiska brandskyddsarbetet utefter de dokument som finns upprättade.

Arbetet dokumenteras löpande i ett web baserat kontrollprogram där du som kund får access till ”dina” sidor. På detta sätt kan du följa Crendos arbete och få bättre kontroll och vara säker på att du följer de lagar och regler som finns. Om du har en verksamhet som innebär att Räddningstjänsten gör tillsyn enligt lagen, medverkar vi vid denna tillsyn.

Vilka skyldigheter har man som fastighetsägare och verksamhetsutövare. Det är en hel del lagar och regler som man ska veta om. Nedanstående lagar och regler skall följas:

Arbetsmiljölagen 

Boverkets Byggregler, BBR 

Lagen om skydd mot olyckor

Regler för vilka verksamheter som ska redogöra för sitt brandskydd

Låter det krångligt?

Kontakta oss så går vi igenom din fastighet metodiskt och lugnt, så klarnar det hela!

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss