Skadeservice

– vattenskador, mögel och fukthantering

Crendo har nu möjligheten att erbjuda fuktutredningar av olika slag.

Fukt är grogrunden för mögel, ohälsa och korrosion och det finns många orsaker till att fukt riskerar att skada fastigheten.

Några av orsakerna kan vara läckande kranar, avlopps stopp, bristande rör i väggar, skadad dränering eller ökad fukthalt i konstruktionen på grund av bristande ventilation. När du misstänker ett fuktproblem är en fuktutredning en enkel väg för att få visshet. Att förebygga vattenskador kan bespara pengar. Även laboratorieprov används för att utreda förekomsten av fukt i konstruktioner och för att analysera sporer i luften.

Crendos fuktutredning resulterar i en utförlig teknisk dokumentation, där vi fastställer eventuell förekomst av fukt samt orsaken till att problemet uppstått. Dokumentationen innehåller även ett åtgärdsförslag för att komma tillrätta med problemet. Vid vattenskador så är målet att torka materialet med avfuktare istället för att riva. Därför är det viktigt att skador hanteras snabbt innan påväxt tillkommer. Snabbt agerande kan påverka!

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er samt hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande

Kontakt –  Halland

Kontakt –  Kronoberg

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss