Ledningssystem

– Crendo har idag ett ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Crendo har idag ett ledningssystem som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemen är certifierbara och vi utvecklar dem ständigt.

Vårt systematiska arbetssätt skall ge dig som kund trygghet, samtidigt som du skall känna igen vårt arbetssätt om du anlitar olika kontor i Crendo.

Därför har vi en gemensam kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy i företaget.

Vår kvalitetspolicy:
Grunden för vår verksamhet bygger på att uppfylla våra kunders behov och överträffa förväntningarna i varje uppdrag, från första kontakten till avslutad leverans.

Detta innebär att:

 • Varje kund skall vara en nöjd kund.
 • Våra medarbetare ska ha rätt kompetens, rätt bemötande och utföra allt
  arbete fackmannamässigt.
 • Vi utvecklar vårt arbete genom ständiga förbättringar i hela verksamheten.

Vår miljöpolicy:
Utgångspunkten i vårt miljöarbete är att följa samhällets krav på minskad energiförbrukning och miljöbelastning i vår verksamhet.

Detta når vi genom att:

 • Tillsammans med våra kunder och leverantörer välja miljöanpassade
  produkter och tjänster.
 • Våra medarbetare utför sitt arbete på miljömässigt bästa sätt.
 • Vi sätter miljömål och följer upp dessa i vår verksamhet.

Vår arbetsmiljöpolicy:

Vi visar alltid våra medarbetare aktning och respekt oavsett position inom företaget. Medarbetarna är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik och lönsam verksamhet. Genom ett aktivt och delegerat arbete inom arbetsmiljöområdet strävar Crendo efter:

 • Öppen och saklig information samt ett naturligt umgänge.
 • Kontinuerlig kompetensutveckling för att möta egna och våra kunders krav.
 • Samtliga medarbetare ska befinna sig i en säker arbetsmiljö.
 • Ständiga förbättringar i arbetsmiljön.

Har du frågor om vår verksamhet?

– vår kundtjänst hjälper dig gärna, så tveka inte att kontakta oss