Integritetspolicy

– Vi värnar om din integritet

Integritetspolicy

Version maj 2018

Din integritet är viktig för oss på Crendo Fastighetsförvaltning AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare till våra program och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Crendo Fastighetsförvaltning AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Crendo Fastighetsförvaltning AB?
2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3. Vilka data samlar CRENDO in och hur används den
4. Säkerhet
5. CRENDO som personuppgiftsbiträde
6. Underbiträden till Crendo Fastighetsförvaltning AB
7. Hur används cookies
8. Överföring av information
9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

1. Vilka är Crendo Fastighetsförvaltning AB?
I denna policy kallas Crendo Fastighetsförvaltning AB, Orgnr: 556642-4809 för CRENDO och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.
CRENDO ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på något annat sätt.
CRENDO går att nå på följande sätt:
Post: Crendo Fastighetsförvaltning AB, Skyttevägen 21, 302 44 Halmstad
Tel: 035-15 24 30 E-post: halmstad@crendo.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för användare som besöker hemsidan http://www.crendo.se. Den gäller också vid kontakt med oss på andra sätt såsom telefon, e-post eller formulär på vår hemsida.
Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

3. Data som CRENDO samlar in och hur den används.
CRENDO agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att CRENDO ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill Crendoi kontaktad av oss
CRENDO agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida
Som personuppgiftsansvarig har CRENDO ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet
CRENDO skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av CRENDO:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på CRENDO samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa CRENDO:s interna informationssäkerhetspolicy
Personuppgifter som skickas in till CRENDO utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.

5. CRENDO som personuppgiftsbiträde
CRENDO agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund i de fall avtalet inkluderar hyresadministration för fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och CRENDO. Ett förslag till sådant finns i våra tjänster och det kan du välja att gå vidare med eller skriva ett eget. CRENDO agerar i enlighet med instruktion som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

6. Underbiträden till Crendo Fastighetsförvaltning AB
CRENDO använder underbiträden till vissa av våra tjänster. CRENDO förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer CRENDO:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i CRENDO:s interna informationssäkerhetspolicy.

7. Hur används cookies
Cookies sparas på din dator för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.
CRENDO:s hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.
CRENDO använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:
Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren
Det finns två typer av cookies och båda används på CRENDO:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webläsare. På CRENDO:s webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på CRENDO:s hemsida.

8. Överföring av information
CRENDO och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Dina rättigheter
Som registrerad hos Crendo Fastighetsförvaltning AB har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och CRENDO kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.
Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 035-15 24 30 eller via e-post info@crendo.se.

Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgiftsbehandling
Syftet med behandlingen
Katgegorier av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Rättslig grund
Lagringstid
Arbetssökande specifik tjänst Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning Under rekryteringsprocessen + ytterligare 6 månader
Arbetssökande spontanansökan Utvärdera för eventuell rekrytering Kontaktuppgifter Arbetssökande Samtycke 6 månader
Leverantörsreskontra Köpa vara/tjänst Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal, Rättslig förpliktelse 7 år
Kundärenden/Support Loggning i ärendehanteringssystem Kund och kontaktuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 3 år
Kontakt via telefon Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontaktuppgifter Alla kategorier Intresseavvägning + Avtal 2 år
Kontakt via mail, sociala media Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal Kontakuppgifter Alla kategorier Avtal + Intresseavvägning 5 år
Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1-365 dagar
Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler/kundreskontra Leverera varan/tjänsten Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Hyres/avgiftsadministration Leverera tjänsten Kontakt, adress och aviseringsuppgifter Boende Avtal, Rättslig förpliktelse 7 år