Info till Besökare till Crendos kontor

Bästa besökare till Crendo

På grund av det rådande läget är dörren LÅST, men
kontoret är ÖPPET.

Om ni har avtalat tid med någon, kontakta vederbörande annars

Vänligen kontakta oss på telefonnummer:

035-15 24 30, så avtalar vi hur vi hanterar mötet.

Med vänlig hälsning

Crendo Fastighetsförvaltning

 

Crendo Fastighetsförvaltning